ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Το Ιατρείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας, πολύ κοντά στην πλατεία Σαρόκο (κεντρική στάση λεωφορείων), στην οδό Μητροπολίτου Μεθοδίου 7. Είναι εύκολα προσβάσιμο με όλα τα μέσα μεταφοράς, μπροστά βρίσκεται πιάτσα ταξί και απέναντι υπάρχουν δυο ιδιωτικοί σταθμοί στάθμευσης (parking).

medical

medical2

Υπερηχογραφήματα

Το ιατρείο είναι εξοπλισμένο με σύγχρονης τεχνολογίας σύστημα υπερήχων της εταιρείας General Electric, που διαθέτει ειδικά λογισμικά και ειδικές κεφαλές για εξετάσεις υπερήχων, έγχρωμων Doppler και triplex αγγείων σε νεογνά, βρέφη και παιδιά καθώς και για ενήλικες.

ultrasound

 

Ακτινογραφίες

Στο Ιατρείο διενεργούνται επίσης όλες οι ακτινογραφίες σε νεογνά, βρέφη και παιδιά με κατάλληλα πρωτόκολλα, καθώς και σε ενηλίκους. Ο εξοπλισμός του Ακτινολογικού περιλαμβάνει τελευταίας τεχνολογίας σύστημα ψηφιοποίησης της εταιρίας AGFA, με τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής επεξεργασίας των ακτινογραφιών, της αποφυγής επαναλήψεων και με αυτόν τον τρόπο μείωση της δόσης Ακτινοβολίας καθώς και τη δυνατότητα εγγραφής των Ακτινογραφιών σε CD-usb ή σε Ακτινολογικό φιλμ, ανάλογα με την επιθυμία του εξεταζομένου.

X-rays

 

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ

Το Ιατρείο διαθέτει επίσης τελευταίας τεχνολογίας φορητό υπερηχοτομογράφο της εταιρείας General Electric, επίσης με ειδικά λογισμικά και ειδικές κεφαλές για εξετάσεις υπερήχων, έγχρωμων Doppler και triplex αγγείων σε νεογνά, βρέφη και παιδιά καθώς και για ενήλικες σε περιπτώσεις αδυναμίας μετακίνησης.

ultrasound