ΑΡΧΙΚΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

M.D., M.Sc.
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ESPR)

logo